Дали ботушите за дъжд имат електрическа изолация?

- Nov 23, 2018-Функцията за дъжд ботуши е водоустойчива. Той няма изисквания за изолация. Въпреки че има известен изолационен ефект, изолационните характеристики не са достатъчни в сравнение със специалните изолирани обувки. В някои специфични среди, дъждните ботуши никога не могат да се използват вместо изолираните ботуши.