Често работи на открито, какви продукти за сигурност трябва да бъдат подготвени?

- Nov 28, 2018-

Работата на открито е разделена на много видове. Например, химическата промишленост трябва да носи защитни обувки и защитно облекло, които са устойчиви на киселини и основи. Строителната индустрия трябва да носи предпазни обувки и предпазни каски. Дори полицията за сигурност има специални предпазни обувки, пожарната индустрия се нуждае от специални противопожарни обувки, защитно облекло и др.