каучук

- Oct 15, 2018-

Каучук се отнася до силно еластичен полимерен материал с обратими деформация. Той е еластичен при стайна температура и може да се деформира под малка външна сила. Тя може да бъде възстановена към първоначалното си състояние след премахване на външната сила. Каучук е напълно аморфен полимер с ниска стъклени преход температура (T g) и големи молекулно тегло, често по-голяма от няколко стотици хиляди.


Ранните каучук е направен от латекс на каучукови дървета, гумени трева и други растения и е направен от материали, еластична, изолационни, вода непроницаеми и устойчиви на въздуха. Силно еластична полимерно съединение. Разделени в два вида естествен каучук и синтетичен каучук. Естествен каучук се обработва от извличане gum от растения като каучукови дървета и треви, каучук; синтетичен каучук се получава чрез полимеризация на различни мономери. Каучукови продукти са широко използвани в различни аспекти на индустрията или живот.