Предпазен материал за обувки Термопластичен каучук-TPR

- Nov 04, 2018-


Термопластичният каучук-TPR, известен също като термопластичен еластомер (TPE), е материал, който съчетава свойствата на гумата и термопластичните материали. Термопластичните еластомери имат различни възможни конфигурации. Най-фундаменталната е необходимостта от най-малко две взаимно разпръснати полимерни фази. При нормални температури на употреба една фаза е флуид (което прави температурата по-висока от температурата на преминаване на Tg-стъкло). Другата фаза е твърда (така че температурата да е под Tg или равна на Tg) и има взаимодействие между двете фази. Това означава, че той има еластичност на гумата при нормална температура и може да бъде пластифициран и оформен в полимерен материал при висока температура. Той има механични свойства и характеристики, подобно на каучука, и може да се обработва и възстановява в съответствие с термопластичните материали. Разполага се между пластмаса и гумата. мост. По този начин термопластичните еластомери могат да обработват каучукови изделия толкова бързо, ефективно и икономично, колкото термопластичните. По отношение на обработката, това е вид пластмаса; по природа, това е вид каучук. Термопластичните еластомери имат много предимства пред термореактивния каучук.